Om oss


Broskolan startade sin verksamhet år 2000 med en tydligt uttalad vision och uppdrag. Nu över 20 år senare kvarstår skolans vision och uppdrag. Visionen är levande och det sker ständigt ett arbete för att utveckla den vidare.

Vår målsättning är att fortsätta vara ett naturligt val inom skolvärlden i Örnsköldsviks kommun. Vår förhoppning är att fortsätta växa i en hållbar riktning och få vara ett gott komplement till den skolkultur och det utbildningutbud som finns i Örnsköldsvik med omvärld.


SKOLMJÖLKSSTÖD!


Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor både kommunala och fristående skolor från förskola till gymnasium.


Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Läs mer fakta om skolmjölksstödet här!