Grundskolan F-9

Läsårstider och studiedagar

AUG

22

JAN

10

JUN

08

Terminsstart HT -23

Läsåret startar 2023-08-22 .Under höstterminen har vi hela och halva studiedagar,  eleverna slutar kl 12:00 då skolan har halv studiedag. Datum för dessa dagar informeras via veckobreven. Höstlovet är v 44. Skolavslutning inför jullovet är 2023-12-21.  

Terminsstart VT -24

Vårterminen startar 2024-01-09. Under vårterminen har vi hela och halva studiedagar,  eleverna slutar kl 12:00 då skolan har halv studiedag. Datum för dessa dagar infomeras via veckobreven. Sportlovet är v 10 & påsklovet är v 14. 

Skolavslutning VT-23

Skolavslutningen inför sommarlovet är 2023-06-08. Skolavslutningen sker på dagtid torsdag v 23, från kl 08:20 till ca 10:00. 

Varför kristen skola?


Du som förälder vill naturligtvis ge dina barn en god och stabil grund att stå på för att de ska vara rustade att möta livets utmaningar – och påfrestningar.


Läroplanen för grundskolan, Lgr11, betonar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor som värden vilka skolan ska gestalta och förmedla. Broskolan arbetar i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism och som sker genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.


Många föräldrar känner idag en oro inför ett samhälle som "hårdnar". Vad ska det bli av våra barn? Vart tog de hederliga värderingarna vägen, normerna som ligger till grund för uppfostran? Var finns idag en självklar inriktning på flit, generositet, respekt, ordning och tjänstvillighet?


Vi tror att en skola med kristen profil skapar bra förutsättningar för att inhämta kunskap. Broskolan är ett bra skolalternativ för dig som vill ge dina barn en utbildning som står i överensstämmelse med kristna värderingar.