Fritidshemmet Hoppet

ALLMÄN INFORMATION


På Broskolans fritidshem jobbar driven personal. Som pedagog i fritidshem hos oss driver och utvecklar personalen den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet.


Tillsammans arbetar skolans kollegor med att skapar en röd tråd genom hela elevens dag och utmanar för lärande.


Årligen brukar 35-40 elever i årskurserna F-6 vara inskrivna på fritidshemmet. Eleverna närvarar självfallet inte alla samtidigt.


För fritidspersonalen på Broskolan är fritidspedagogiken i fokus under hela dagen, främst i undervisningen på fritidshemmet men även under skoldagen med bland annat rastverksamhet. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår samverkan för att ge eleverna bästa möjliga dagar hos oss. Vi har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemmet, vilket skapar en stabil grund i verksamheten men framför allt möjlighet till ett elevnära arbetssätt i vardagen.


VI hoppas att ni som vårdnadshavare till elever i årskurserna F-6 ska känna er trygga i att lämna ert barn på fritidshemmet.


Välkommen med ansökan till fritidshemmet för ditt barn, hoppas att vi ses på fritidshemmet Hoppet!

SPECIELLA AKTIVITETER


Utöver de ordinarie inslag som gäller inom de centrala innehållet i LGR11/22 gör vi även andra aktiviteter eller inslag som är mycket populära, exempelvis.

  • Under sommarlovet leker fritidshemmets elever och personal ibland vattenkrig ute på gräsmattan på skolgården.
  • Under sommaren åker vi ibland till lekparken i Önsköldsviks centrum eller i Hörnett.
  • På vintern åker vi ibland pulka i pulkabacken i Hörnett.
  • Under vintern så åker vi ibland skridskor.
  • Ibland åker vi till Bazinga tillsammans med eleverna.
  • På skollov bakar vi ibland med eleverna.
  • Några gånger per år har vi "rull-dag" på fritidshemmet då eleverna får ta med sig sin cykel eller kickbike/skateboard och ta sig runt en bana som sätts upp på skolan.


Veckorutiner

Fritids öppnar klockan 06:00 och stänger 17:00. Behöver man omsorg efter så kontaktar man oss via fritidshemmets telefonnummer.
Se telefonnumret under fliken personal i menyraden ovan.

 

Morgonfritids 06:00-08:20

Frukost serveras 06:30 - 07:00

Samling i fritidsrummet 13:00

Mellanmål serveras 14:00-14:25

Temapass/utepass 15:00

Städning i fritidsrummet och spel, pyssel, memory, rita, pussel 16:00

Frukt serveras varje eftermiddag 16:30

 

Våra eftermiddagsaktiviteter är åldersanpassade och skiljer sig därför åt men några återkommer varje vecka. 

Dokument kopplade till fritidshemmet

Årligen hämtar Broskolan in inkomstuppgifter från de vårdnadshavare som har sina barn inskrivna på fritidshemmet. Detta arbete sker i relation till att vi vill se till att ni betalar rätt avgift, dvs så att ni inte betalar för mycket eller för litet. Inkomstuppgift inhämtas senast 15 september varje år eller i samband med ansökan om placering. Om inkomstuppgift inte lämnas in tas maxtaxa ut.

För att få en plats för ert barn på Broskolans fritidshem så måste ni först skicka in en ansökan som ska registreras sedan får ni information om när ert barn kan börja på fritids. Schemat för ert/era barn sätter ni som vårdnadshavare efter att ni fått tillgång till appen Tyra från fritidshemmet personal.