Under den första veckan har vi haft förlängd rast på förmiddagen där det har funnits olika aktiviteter att välja på. Lekar, lagsporter, promenader och kreativa, skapande aktiviteter. Detta kommer vi även fortsättningsvis att göra en dag i veckan.halsotema